Rólunk

A Team Academy a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) gazdálkodási és menedzsment BA képzésének választható, másfél éves specializációja. A felvett hallgatók kis csapatokban saját cégeket alapítanak, a képzés ideje alatt pedig ezek fejlesztésén és működtetésén keresztül, valós piaci igényekre válaszolva dolgoznak saját ötleteik megvalósításán. Az elméleti tudást is a vállalkozásban felmerülő kihívások és elakadások kezelése során sajátítják el.

Az élmény alapú, tapasztalati tanulást a formálistól eltérő képzési és oktatási módszerek segítik elő, melyet az egyetemen zajló kutatásokra, tudásháttérre építve folyamatosan fejlesztenek és a hazai hallgatók igényeihez igazítanak. A hallgatók többek között fejlett prezentációs, tárgyalástechnikai, érvelési és ügyfélkapcsolati, továbbá együttműködési kompetenciákat sajátítanak el. Munkájukat széles látőkörű, elkötelezett, tapasztalt coachok segítik. A vállalkozás sikeres fejlődéséhez az egyetem emellett támogató környezettel, 2017-ben átadott smart campusán kreativitást ösztönző fizikai infrastruktúrával, a Team Academy-n végzett hallgatók és vállalkozó partnerek bevonásával járul hozzá.

Eredmények:

Felmérések szerint a fiatalok 4-5 százaléka vállalkozik (a nem Team Academy-n végzett gazdasági és      menedzsment szakos hallgatók átlagosan 5%-a) ehhez képest a Team Academy végzettjeinek körülbelül 20%-a vállalkozó jelenleg.

A BGE Team Academy képzése lett 2018-ban az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj nemzeti nyertese „befektetés a vállalkozói kompetenciák fejlesztésébe” kategóriában. A Díj célja az európai államokban megtalálni és elismerni a legkreatívabb és legsikeresebb vállalkozásösztönzési projekteket.

Történetünk:

A hagyományosan alacsony kockázatvállalási hajlandósággal bíró magyar társadalomban, ahol a vállalkozói létnek sajnos még mindig vannak negatív konnotációi, fontos, ugyanakkor nehéz a fiatalok számára vágyott karriercéllá tenni az vállalkozásindítást. Különösen akkor, ha a vállalkozói mentalitás fejlesztését a formális oktatás hagyományos keretei közé kellene beilleszteni.

A BGE vállalkozásbarát egyetem stratégiájának alapjai a kétezres évek elejére nyúlnak vissza. Az (akkor még a BGE jogelődjeként) BGF vezetőiben ekkor tudatosult, hogy a főiskolának komoly szerep juthat a fiatalok vállalkozásra való felkészítésében és a kkv-k (sok esetben kényszervállalkozások) vezetőinek és tulajdonosainak képzésében, továbbképzésében. E meggyőződés vezetett oda, hogy az egyetem 2016-2020-as fejlesztési tervének egyik pillére a „vállalkozásbarát egyetem”.

A vállalkozásbarát egyetem stratégia részeként a hagyományos készségfejlesztés mellett döntöttek úgy az Egyetem vezetői, elindítják a finn mintára épülő Team Academy képzést, amely a felsőoktatás keretei között, teremt lehetőséget a hallgatók számára, hogy saját tapasztalatokon keresztül, ugyanakkor védett és támogatott keretek között próbálják ki magukat vállalkozóként.

Hallgatóink mondták: 

 

Barsi Zsuzsi 02

Barsi Zsuzsanna

„A Team Academy a második otthonom. A csapattól és a coachoktól megkapom a kellő mértékű támogatást, ahhoz, hogy véghez tudjam vinni a célomat és legyen elég kitartásom az ehhez vezető úton. Itt jöttem rá, hogy csapatban dolgozni igenis jó, mert mindenki vállalja a felelősséget az elvállalt feladataiért és végre is hajtja, nem úgy, mint ahogy azt általános egyetemi csoportmunkák során tapasztaltam eddig. Huszonévesként nem sok ember mondhatja el, hogy van egy cége és van egy álma, amit már elkezdett megvalósítani. Nekünk ez a legnagyobb élvezet az egész munka során, hogy a saját vállalkozásunkat építhetjük, és ennek élhetünk minden egyes nap. Szeretem, hogy itt lehetek, és ez a legnagyobb ajándék a PSZK-tól.”

 

Majsai Richárd

„A Team Academy egy életérzés. Céltudatos fiatalok közössége, akik nem csak akarnak, de tudnak is cselekedni, szeretnének változtatni helyzetükön, környezetükön és nem riadnak vissza attól sem, ha ennek hatására magukban kell változásokat előidézniük. Kiutat mutat az általános gazdasági képzések nagyvállalati hozzáállásából és lehetővé teszi, hogy egy biztonságos környezetben kipróbáljuk magunkat a szabad piacon. 2 éves Team Academy-s pályafutásom alatt elindítottunk egy céget, aminek egész életét az alapítástól egészen a sikeres exit periódusáig végig vezettük. Az itt alkalmazott coaching módszerek segítségével, saját hibáinkból tanulva, valamint készségeink fejlesztésével ez egy életre szóló élmény és tanulás, ami mind gyakorlati tudás, mind szakmai kultúra terén erősíti a cselekedni vágyó fiatalokat, valamint segít, hogy elérjék céljaikat, megvalósíthassák önmagukat.”