Praktikus információk

A Team Academy a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) gazdálkodási és menedzsment BA képzésének választható, másfél éves specializációja.

A képzés vezetői:

A Gazdálkodás és Menedzsment alapszak szakfelelőse Prof. Dr. Heidrich Balázs, az egyetem rektora. A Team Academy specializáció felelőse Dr. Radácsi László, az egyetem vállalkozásfejlesztési igazgatója. A képzésért felelős Menedzsment Tanszék vezetője Dr. Szászvári Karina.

Hogyan lehet jelentkezni?

A szakirány tájékoztató 24. oldalán található feltételeknek megfelelő hallgatók jelentkezhetnek a képzésre. Részletek és aktualitások a Facebook oldalunkon.

A specializációra való bekerülés szabályai megegyeznek a PSZK-n meghirdetett többi specializáció bekerülési szabályaival, amit a következők egészítenek ki:

  • Írásbeli tesztek megírása, amely a hallgató személyiségtípusát, kockázatviselési hajlandóságát, vállalkozói attitűdjét és motivációját, valamint a csapatban betöltött szerepét vizsgálják.
  • Szóbeli (egyéni vagy csoportos) orientációs beszélgetés, melynek célja a hallgató erre a típusú képzésre való alkalmasságának felmérése. Ennek pontos rendjéről és időpontjáról a Neptun rendszerben, valamint a Menedzsment Tanszék faliújságjáról tájékozódhatnak az érdeklődő hallgatók.

Mennyi elfoglaltságot jelent?

A képzés három féléves, melyből az első két félévben heti két napot, az utolsó félévben pedig heti 40 órát kell a TA-n tölteni. (Mivel a specializáció hallgatói szakmai gyakorlatukat is az általuk alapított vállalkozásban töltik.) A vállalkozás sikeres működtetése és az egyéni fejlődés megkövetelheti az efölötti plusz időbefektetést.

A specializáció szeptember elején egy intenzív kurzushéttel indul, ez alatt alakulnak meg a vállalkozói csapatok és kristályosodnak ki a vállalkozási ötletek, amelyeken a továbbiakban dolgoznak a csapatok.

Hogyan működik a TA? Milyen a követelményrendszer?

Az oktatás nem a hagyományos körülmények között zajlik, nincsenek tantermi órák. A hallgatók ehelyett különböző tréningeken vesznek részt, melyek kötetlenebb környezetben zajlanak; például babzsákokon és kanapén. A tréningek és a vállalkozásban végzett munka mellett részt veszünk szakmai rendezvényeken is. Mindezt a team coachok segítik és felügyelik. Az utolsó félév a saját vállalkozásban töltött kötelező szakmai gyakorlat.

A speciális működési rend miatt a követelményrendszer is eltér az egyetemen megszokottól. A coachok előre meghatározott szempontok alapján értékelnek: projektmunkák, beadandók, szakmai rendezvényeken való részvétel, ismeretterjesztő könyvek olvasása, valamint a vállalkozásban nyújtott teljesítmény alapján.

Tényleg céget kell alapítani?

A szakirányon a tapasztalati tanulás elvét alkalmazzuk, a csapattársakkal történő cégalapítás pedig nagyban hozzájárul a gyakorlati tapasztalatok szerzéséhez és a tanuláshoz. Ezért elvárás a hallgatóktól – a saját érdekükben – egy vállalkozás bejegyzése és működtetése. Mindez hozzájárul a jövőbeli vállalkozói sikerekhez, hiszen a diploma megszerzését követően pályakezdőként, ám mégis másfél év szakmai tapasztalattal léphetnek a munkaerőpiacra.

Kell tudni angolul?

A képzés magyar nyelven zajlik, azonban mivel a Team Academy egy nemzetközi hálózat tagjaként működik, ezért elvárt egy magabiztos társalgási szintű angol nyelvtudás. Előfordulnak angol nyelvű szakmai rendezvények és kötelező (ám könnyed) olvasmányok is.